Rekisterin pitäjä

Me Bekason Oy:llä vastaamme tietojesi käsittelystä kahden veljeksen voimin:

Niko Grönthal
+358 400 517 603
niko(@)bekason.fi
 

Sami Grönthal
+358 400 877 195
sami(@)bekason.fi


Rekisteröidyt

  • Asiakkaat (yhteyshenkilöt)
  • Potentiaaliset asiakkaat
  • Verkkosivuston käyttäjät

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, peruste ja tiedot

Tallennamme verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt ja tarjouspyynnöt. Käsittelyn peruste: Rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen tallennamme yksilöinti- ja yhteydenpitotarkoituksissa. Mahdolliset lisätiedot ja kommentit tallennamme asiakassuhteen hoitamista varten (Suomeksi sanoen: pystyäksemme palvelemaan sinua paremmin yhteydenottotilanteessa).


Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.


Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: niko@bekason.fi tai sami@bekason.fi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.


Säännönmukaiset tiedonlähteet

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.


Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Bekason Oy:n ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

  • Microsoft (sähköposti)

Täydennä loppuun kohdat täältä: https://www.karhuhelsinki.fi/static/tietosuojaseloste/#1-rekisterinpitaja